Diagnoza psychologiczna

Opis

Diagnoza psychologiczna pozwala wnikliwiej przyjrzeć się Twoim problemom i od niej rozpoczynamy proces wsparcia. Ma ona wskazać mechanizmy odpowiadające za doświadczane trudności i występujące ich symptomy – wyjaśnić proces psychologiczny problemu. Na proces diagnozowania składa się: wywiad, obserwacja oraz testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym przedstawiam Ci propozycje podjęcia odpowiednich działań przeze mnie lub innych specjalistów oraz zalecenia kolejnych badań specjalistycznych. 

Przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi diagnostycznych określam m.in.: 

 • osobowość i zaburzenia osobowości;
 • funkcjonowanie emocjonalne i inteligencję emocjonalną;
 • funkcjonowanie poznawcze i procesy poznawcze;
 • funkcjonowanie społeczne, w tym niedostosowanie społeczne;
 • stosunek do samego siebie (m.in. samoocenę, satysfakcję z życia, tożsamość);
 • style radzenia sobie ze stresem;
 • depresję;
 • zaburzenia lękowe;
 • kompetencje i postawy rodzicielskie;
 • komunikację partnerską;
 • kompetencje i umiejętności zawodowe.
Skontaktuj się

Skorzystaj z mojej pomocy i zażegnaj swoje prolemy.

Formularz Kontaktowy

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną!

Media społecznościowe