Komu pomagam

Wydawać by się mogło, że dziecko otoczone opieką i wsparciem opiekunów nie potrzebuje pomocy psychologa. Jest wręcz przeciwnie, gdyż mały człowiek, podobnie jak nastolatek
i dorosły, znajduje się w nowych, niełatwych sytuacjach; przeżywa napięcia; bywa, że czuje się nierozumiany, osamotniony i zagubiony; mierzy się z trudnościami adaptacyjnymi, edukacyjnymi, społecznymi; pada ofiarą przemocy; brak mu motywacji i inspiracji
do działania.

 

Warto zwrócić się do mnie, gdy dziecko: 

 • przejawia trudności rozwojowe;
 • doświadcza przemocy;
 • znajduje się w trakcie zmian życiowych;
 • przejawia trudności w adaptacji do nowego miejsca;
 • doświadczyło straty;
 • przejawia trudności w nauce;
 • doświadczyło traumatycznego wydarzenia, np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, rozwód rodziców;
 • ma obniżony nastrój, unika rozmów, zamyka się w sobie;
 • doświadcza kryzysu życiowego;
 • nie potrafi sobie radzić z emocjami;
 • przejawia zachowania agresywne. 

 

Zdarzy się tak, że dziecko, prędzej czy później, znajdzie się w kryzysowej sytuacji, od której najlepiej by uciekło. Podobnie jak dorosły może doświadczyć odrzucenia, utraty bliskiej osoby, paść ofiarą przestępstwa. To, co dziecko czuje w środku w takich sytuacjach, jest niezauważane przez rodziców i opiekunów, którzy często nie zdają sobie sprawy, że dziecko nie wie, jak sobie poradzić z emocjami. Chciałoby odczuć ulgę, ale nie wie, w jaki sposób to zrobić. Nie należy zostawiać go samego z problemami, gdyż, jak trafnie stwierdził prawie wiek temu wybitny polski pedagog – Janusz Korczak, „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo popełniać błędy. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”. 

 

Obszary diagnozy: 

osobowość, funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie emocjonalne, depresja, zaburzenia lękowe, uzdolnienia, zachowania adaptacyjne, gotowość szkolna, dysleksja, dysgrafia.

Okres dojrzewania jest czasem, w którym nastolatki doświadczają wielu zmian, zachodzących w ich ciele, psychice, emocjach i relacjach społecznych. W fazie dorastania nastolatek musi określić siebie i swoją przyszłość, a więc sformułować swoją tożsamość, w tym tożsamość płciową i orientację seksualną. Zaczyna zadawać sobie pytania: „Kim jestem?”, „Kim nie chcę być?”, „Jaki chcę być?”, „Co chcę robić w przyszłości?”, „Jakie role społeczne chcę pełnić?”. W tym czasie przekształcają się relacje nastolatka z rodzicami i rówieśnikami, a co za tym idzie pojawiają się konflikty, które musi rozwiązywać. Nastolatek, nabywając zróżnicowane doświadczenia, odczuwa też różne emocje, które w okresie adolescencji ulegają gwałtownym zmianom. Młody człowiek przeżywa skrajne emocje, zmieniające się bardzo szybko: od szczęścia do rozpaczy; od entuzjazmu do wyczerpania. Ta chwiejność emocjonalna ustabilizuje się dopiero, gdy młody człowiek wykształci w sobie samoregulację. 

 

Warto zwrócić się do mnie, gdy nastolatek: 

 • przejawia trudności rozwojowe;
 • doświadcza przemocy;
 • przejawia trudności w poszukiwaniu tożsamości;
 • nie potrafi rozwiązywać konfliktów;
 • nie akceptuje siebie i ma zaniżoną samoocenę;
 • okalecza się;
 • przejawia zachowania antyspołeczne;
 • przejawia zachowania przestępcze;
 • znajduje się w trakcie zmian życiowych;
 • przejawia trudności adaptacyjne;
 • doświadczył straty;
 • przejawia trudności w nauce;
 • doświadczył traumatycznego wydarzenia, np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, rozwód rodziców;
 • ma obniżony nastrój, unika rozmów, zamyka się w sobie;
 • doświadcza kryzysu życiowego;
 • nie potrafi sobie radzić z emocjami;
 • przejawia symptomy uzależnienia;
 • należy do grupy destrukcyjnej;
 • przejawia zachowania agresywne.Obszary diagnozy: 

osobowość, funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie emocjonalne i inteligencja emocjonalna, depresja, zaburzenia lękowe, uzdolnienia, stres, doradztwo zawodowe.

Bycie dorosłym w dzisiejszych czasach nie jest sprawą łatwą. Borykamy się z różnymi problemami, narażeni jesteśmy na wiele zagrożeń i obciążeń, na co nikt nas nie przygotował. Przy presji szybko płynącego czasu próbujemy realizować marzenia, aby nie zatracić się
w realiach życia. Pragniemy wygody, luksusu, spokoju i stabilizacji, często za cenę własnego zdrowia. Żyjąc w pędzie życia, narażeni jesteśmy na stres, ocenę otoczenia, stale stawiane nam wymagania. Zapominamy przy tym, że tylko zdrowie psychiczne, rozwój osobisty
i równowaga psychiczna pomogą nam zrealizować wszystkie pragnienia. 

 

Warto zwrócić się do mnie, m.in., gdy:

 • nie potrafisz poradzić sobie z problemem;
 • doświadczasz przemocy;
 • przejawiasz trudności w poszukiwaniu tożsamości;
 • nie potrafisz rozwiązywać konfliktów;
 • nie akceptujesz siebie i masz zaniżoną samoocenę;
 • straciłeś/aś sens życia;
 • nie potrafisz nawiązywać i/lub utrzymywać długotrwałych relacji;
 • odczuwasz chroniczny stres;
 • potrzebujesz wsparcia w chorobie;
 • przejawiasz zachowania antyspołeczne;
 • przejawiasz zachowania przestępcze;
 • znajdujesz się w trakcie zmian życiowych;
 • doświadczyłeś/aś straty;
 • doświadczyłeś/aś traumatycznego wydarzenia, np. śmierć bliskiej osoby, zdrada, wypadek, rozwód;
 • masz obniżony nastrój, stany depresyjne;
 • doświadczasz kryzysu życiowego;
 • nie potrafisz sobie radzić z emocjami;
 • jesteś uzależniony/a lub współuzależniony/a;
 • chcesz wyjść z toksycznej relacji.

 

Obszary diagnozy: 

osobowość, funkcjonowanie poznawcze, funkcjonowanie emocjonalne i inteligencja emocjonalna, depresja, zaburzenia lękowe, stres, tożsamość, samoocena, satysfakcja z życia, poczucie sensu życia, stosunek do choroby, doradztwo zawodowe.

Rodzicielstwo jest jedną z trudniejszych i najbardziej wymagających ról społecznych, którą człowiek pełni. Trudno się przygotować do roli matki i ojca, gdyż rodzicielstwo zawsze jest wyzwaniem, ale i wiąże się z odpowiedzialnością, poświęceniem i oddaniem. Wychowywanie dziecka można porównać do sytuacji, kiedy bylibyśmy pozostawieni sami na środku oceanu: możemy spodziewać się wszystkiego, ale choć pozornie wydaje Ci się, że jesteś sam/sama, to niespodziewanie zza horyzontu może wyłonić się okręt, który wciągnie Cię na pokład. W wychowaniu tym okrętem jestem ja. 

 

Warto zwrócić się do mnie, m.in., gdy:

 • nie potrafisz poradzić sobie z problemem;
 • potrzebujesz otrzymać wiedzę z zakresu rozwoju dziecka;
 • nie potrafisz zrozumieć swojego dziecka;
 • potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu się do roli rodzica;
 • pogorszeniu uległa Twoja relacja z dzieckiem;
 • potrzebujesz wsparcia w realizowaniu zadań rodzicielskich;
 • Ty i Twoje dziecko znajdujecie się w trakcie zmian życiowych;
 • Ty i Twoje dziecko doświadczyliście straty;
 • Ty i Twoje dziecko doświadczyliście traumatycznego wydarzenia, np. śmierć bliskiej osoby, zdrada, wypadek, rozwód.

 

Obszary diagnozy: 

kompetencje rodzicielskie, postawy rodzicielskie, relacje rodzinne.

Przez ostatnią dekadę obserwujemy kryzys stabilności i trwałości w związkach partnerskich. Z roku na rok rośnie odsetek udzielonych rozwodów w polskich sądach cywilnych, a związki partnerskie ulegają degradacji z coraz bardziej małostkowych powodów. W momencie, gdy pojawiają się pierwsze trudności i kryzysy, coraz częściej myślimy o ucieczce z relacji, a nie o stawianiu czoła problemom. Z chwilą załamania się wartości łączących parę partnerzy oddalają się od siebie, zaspokajając swoje potrzeby poza związkiem. Załamaniu ulegają nie tylko takie wartości jak wierność, lojalność i uczciwość, ale i opiekuńczość, czy odpowiedzialność za partnera. Niewiele trzeba, aby w związek wkradły się rutyna, egoizm
i wygoda. 

 

Warto zwrócić się do mnie, m.in., gdy:

 • w związku pojawił się kryzys;
 • w związku pojawiło się toksyczne uzależnienie;
 • w związku pojawiło się zaburzenie wzajemnych relacji;
 • załamaniu uległa równowaga partnerska;
 • zastanawiacie się nad podjęciem decyzji o rozstaniu;
 • pojawiło się oddalenie emocjonalne i/lub seksualne;
 • pojawiła się zdrada i/lub chcecie odbudować relację po zdradzie;
 • próbujecie do siebie wrócić po rozstaniu;
 • jesteście w separacji lub w trakcie rozwodu i próbujecie do siebie wrócić;
 • chcesz nauczyć się prawidłowej komunikacji z partnerem;
 • chcesz osiągnąć satysfakcję ze związku.Obszary diagnozy: 

komunikacja partnerska, tożsamość, style przywiązania.

Skontaktuj się

Skorzystaj z mojej pomocy i zażegnaj swoje prolemy.

Formularz Kontaktowy

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną!

Media społecznościowe