Trening umiejętności społecznych

Opis

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą terapeutyczną pozwalającą nabywać i kształtować umiejętności społeczne uczestnika, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Poprzez Trening Umiejętności Społecznych pomagam rozwijać kompetencje społeczne w zakresie:

 • funkcjonowania społecznego;
 • rozpoznawania własnych emocji i zarządzania nimi;
 • rozpoznawania emocji innych osób;
 • umiejętności komunikowania się;
 • umiejętności współpracy i współzawodnictwa;
 • postawy asertywnej i akceptowania innych;
 • budowania poczucia własnej wartości i podnoszenia samooceny;
 • budowania relacji w grupie;
 • umiejętności rozpoznawania problemów i rozwiązywania ich. 
 •  

Trening Umiejętności Społecznych kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, u których zauważa się trudności z: 

 • adekwatnym zachowaniem w różnych sytuacjach społecznych;
 • kontrolowaniem złości, gniewu, agresji;
 • rozpoznawaniem i wyrażaniem własnych emocji;
 • nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji międzyludzkich;
 • podnoszeniem poczucia własnej wartości i samooceny;
 • dostosowaniem do norm i reguł społecznych.
Skontaktuj się

Skorzystaj z mojej pomocy i zażegnaj swoje prolemy.

Formularz Kontaktowy

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną!

Media społecznościowe